Hvorfor kartlegge
leietakertilfredshet?

Fornøyde leietakere er lønnsomme leietakere. Forskning viser at det er svært stor sammenheng mellom hvor fornøyd en kunde er og hvor lojal han er, hvordan han omtaler leverandøren sin og hvilken betalingsvilje han har. Med Norsk leietakerindeks (NLI) finner du både ut hvor fornøyde dine leietakere er og hva du må gjøre for å få dem mer lojale, til å snakke bedre om deg og lettere møte dine krav ved neste reforhandling.
Strategisk verdi

Med NLI får du kartlagt det overordnede bildet for dine eiendommer. Uansett hva din langsiktige strategi er for individuelle bygg, større prosjekter og hele eiendomsporteføljen, så er en god kundeundersøkelse en viktig del av verktøykassen for å kvalitetssikre at du er på rett vei.
Operativ verdi

Uansett hvor nær du og dine kolleger er leietakerne deres, så er det umulig å vite sikkert hva de alle synes om de forskjellige delene av leveransen din til enhver tid. Utleie av næringslokaler blir stadig en mer kompleks tjeneste, og med Norsk leietakerindeks får du et viktig operativt korrektiv. NLI er en åpen undersøkelse hvor du har full tilgang til svarene til alle leietakerne.
Fastighetsbarometern

Norsk leietakerindeks har en svensk søsterundersøkelse, Fastighetsbarometern, som årlig undersøker en lang rekke av de fremste utleierne i Sverige. Til sammen kartlegger de to undersøkelsen hvert år mellom tyve og tretti store eiendomsporteføljer med mange tusen leietakere og flere millioner kvadratmeter leieareal. Som deltaker i NLI får du dermed tilgang til svært gode benchmarkingstall du kan bruke til å vurdere hvor dere står.


Aktuelle resultater


Gjennomsnittlig leietakertilfredshet i Norge og Sverige 2011-2015. Søylediagram

Gjennomsnittlig leietakertilfredshet i Norge og Sverige 2011-2015


Topp 3 Norge 2015. Søylediagram

Topp 3 Norge 2015


Topp 3 Sverige 2015. Søylediagram

Topp 3 Sverige 2015Vil du vite mer?

Morten Olaisen. Foto
Morten Olaisen

Daglig leder/CEO,  mo@ne.no+47 907 65 221


Deltakere

Entra logo
Norwegian Property logo
Aspelin Ramm logo
Rom Eiendom logo
Selvaag logo
GCRieber logo
Obos logo
Telenor Eiendom logo
Søylen Eiendom logo
Mustad Eiendom logo
Hinna Park logo
R8 Property
Avantor logo
Anthon B Nilsen logo
Oslo Areal logo

Referanser

Vil du snakke med noen av våre kunder om deres erfaringer med Norsk leietakerindeks og høre om hvordan de jobber operativt og strategisk med å sikre tilfredse leietakere?

Hans-Petter Skogstad. Foto

Hans-Petter Skogstad
Entra
hps@entra.no

Herman Dyrø. Foto

Herman Dyrø
Norwegian Property
hd@npro.no
+47 930 30 365

Oddbjørn Berget. Foto

Oddbjørn Berget
Aspelin Ramm
oddbjorn.berget@aspelinramm.no
+47 970 14 041

Kenneth Simonsen. Foto

Kenneth Simonsen
Søylen Eiendom
ks@soylen.no
+47 48 300 600

Eva Karin Fremstad. Foto

Eva Karin Fremstad
GC Rieber Eiendom
eva.karin.fremstad@gcrieber.no
+47 970 33 134

Allison Grimstad. Foto

Allison Grimstad
Hinna Park
allison.grimstad@hinna-park.no
+47 954 20 264

Tommy Thovsland. Foto

Tommy Thovsland
R8 Property
tommy@r8property.no
+47 958 45 357

Ulla Kuhlmann. Foto

Ulla Kuhlmann
Telenor
ulla.kuhlmann@telenor.com
+47 977 90 568

Tryggvi Olafsson. Foto

Tryggvi Olafsson
Anthon B Nilsen Eiendom
tro@abne.no
+47 926 32 630

Om eierne
NE er et kommunikasjonshus for eiendom. Les mer om selskapets mange løsninger, produkter, systemer og tjenester på naringseiendom.no.


CFI Group er et verdensledende analyse- og rådgivningsselskap innen bl.a. kundetilfredshet og kundeverdier, og står bl.a. bak American Customer Satisfaction Index.