Hvorfor kartlegge
leietakertilfredshet?

Fornøyde leietakere er lønnsomme leietakere. Forskning viser at det er stor sammenheng mellom hvor fornøyd en leietaker er og hvor lojal han er, hvordan han omtaler utleieren sin og hvilken betalingsvilje han har. Med Norsk Leietakerindeks (NLI) finner du både ut hvor fornøyde dine leietakere er og hva du må gjøre for å få dem mer lojale, til å snakke bedre om deg og lettere møte dine ønsker ved neste reforhandling.
Strategisk verdi

Med NLI får du kartlagt det overordnede bildet for din eiendomsmasse. Uansett hva den langsiktige strategien er for hvert individuelle bygg, større prosjekter og hele eiendomsporteføljen, så er en god kundeundersøkelse en viktig del av verktøykassen for å sikre at du er på rett vei.
Operativ verdi

Uansett hvor nær du og dine kolleger er leietakerne deres, så er det ikke mulig å vite sikkert hva de alle synes om de forskjellige delene av leveransen din til enhver tid. Utleie av næringslokaler blir stadig en mer kompleks tjeneste, og med Norsk Leietakerindeks får du et viktig operativt korrektiv. NLI er en åpen undersøkelse hvor du har full tilgang til svarene til alle leietakerne.
Fastighetsbarometern

Norsk leietakerindeks har en svensk søsterundersøkelse, Fastighetsbarometern, som årlig undersøker en lang rekke av de fremste utleierne i Sverige. Til sammen kartlegger de to undersøkelsen hvert år nærmere tretti store eiendomsporteføljer med mange tusen leietakere og flere millioner kvadratmeter leieareal. Som deltaker i NLI får du derfor tilgang til svært gode sammenligningstall du kan bruke til å vurdere hvor dere står.


Aktuelle resultater


Gjennomsnittlig leietakertilfredshet i Norge og Sverige 2011-2017”>
            <p>Gjennomsnittlig leietakertilfredshet i Norge og Sverige 2011-2017</p>
            <br>
          </div>

          <div class= Topp 3 Norge 2017. Søylediagram

Topp 3 Norge 2017


Størst økning i tilfredshet 2015-2017”>
            <p>Størst økning i tilfredshet 2016-2017</p>
            <br>
          </div>

          <div class= Topp 3 Sverige 2017. Søylediagram

Topp 3 Sverige 2017Vil du vite mer?

Morten Olaisen. Foto
Morten Olaisen

Daglig leder/CEO,  mo@nemeet.com+47 907 65 221


Deltakere

Logo deltakere

Referanser

Vil du snakke med noen av våre kunder om deres erfaringer med Norsk leietakerindeks og høre om hvordan de jobber operativt og strategisk med å sikre tilfredse leietakere?

Hans-Petter Skogstad. Foto

Hans-Petter Skogstad
Entra
hps@entra.no

Oddbjørn Berget. Foto

Oddbjørn Berget
Aspelin Ramm
oddbjorn.berget@aspelinramm.no
+47 970 14 041

Kenneth Simonsen. Foto

Kenneth Simonsen
Søylen Eiendom
ks@soylen.no
+47 48 300 600

Ulla Kuhlmann. Foto

Ulla Kuhlmann
Telenor
ulla.kuhlmann@telenor.com
+47 977 90 568

Allison Grimstad. Foto

Allison Grimstad
Hinna Park
allison.grimstad@hinna-park.no
+47 954 20 264

Tommy Thovsland. Foto

Tommy Thovsland
R8 Property
tommy@r8property.no
+47 958 45 357

Tryggvi Olafsson. Foto

Tryggvi Olafsson
Anthon B Nilsen Eiendom
tro@abne.no
+47 926 32 630

Om eierne
NEMEET måler immaterielle verdier innen næringseiendom og driver kommunikasjonsplattformen NEMEET.com.


CFI Group er et verdensledende analyse- og rådgivningsselskap innen kundetilfredshet og kundeverdier og står bl.a. bak American Customer Satisfaction Index.